Promocija Nacionalnog vodiča za melanom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 16.4.2019. godine od 12 časova, VMA

Promocija Nacionalnog vodiča za melanom Ministarstva zdravlja Republike Srbije biće održana 16. aprila 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u Amfiteatru Vojnomedicinske akademije (IV sprat), u organizaciji Intersekcijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog drušva i Akademije SLD-a.

Program simpozijuma:

Moderatori sastanka: prof. dr Marijan Novaković, prof. dr Radan Džodić, prof. dr Vicko Ferenc, prof. dr Nada Babović, prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

12.05 Uvodna reč i ulazni test

12.05-12.15 Epidemiologija melanoma – dr Snežana Živković Perišić

12.15-12.25 Primarna prevencija melanoma: strategije i preporuke – Doc. dr Dušan Škiljević

12.25-12.35 Sekundarna prevencija melanoma: dermoskopija – Doc. dr Danica Tiodorović

12.35-12.45 Sekundarna prevencija: populacioni skrining i rizične grupe – Ass. dr Tatjana Roš

12.45-12.55 Hirurgija primarnog melanoma – Doc. dr Jelena Jeremić

12.55-13.05Elementi histopatološkog nalaza primarnog melanoma i biopsije limfnog čvora stražara – Prof. dr Dimitrije Brašanac

13.05-13.15 Biopsija limfnog čvora stražara – preporuke –nacionalni vodič – Doc. dr Goran Šijan

13.15-13.25 Disekcija limfnog basena posle biopsije pozitivnog limfnog čvora stražara? – dr Milica Rajović

13.25-13.35 Hirurgija regionalnih i udaljenih metastaza melanoma – Ass. dr Marko Buta

13.35-13.45 Hirurgija mukoznih melanomа glave i vrata – Prof. dr Srboljub Stošić

13.45-13.55 Hirurgija mukoznih melanoma ano-uro-genitalne regije – Doc. dr Ivan Marković

13.55-14.05 Melanom oka: dijagnostika i praćenje -Prof. dr Anica Bobić Radovanović

14.05-15.00 PAUZA ZA RUČAK

15.00-15.10 Inicijalne dijagnostičke procedure i praćenje pacijenata obolelih od melanoma – Prof. dr Željko Mijušković

15.10-15.20 Adjuvantna terapija melanoma – Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

15.20-15.30 Sistemska terapija melanoma: imunoterapija-Doc. dr Borislava Nikolin

15.30-15.40 Sistemska terapija melanoma: target terapija i algoritmi terapije- Prof. dr Nada Babović

15.40-15.50 Sistemska terapija retkih oblika melanoma – Prof. dr Svetislav Vrbić

15.50-16.00 Neželjeni efekti terapije melanoma – algoritmi lečenja – dr Ana Žilić

16.00-16.10 Terapija CNS metastaza: stereotaksna radiohirurgija – Mr sc. med. Biljana Šeha

16.10-16.20 Terapija CNS metastaza: hirurgija i praćenje pacijenata -Prof. dr Danica Grujičić

16.20-16.25 Registar za melanom i EuMelaReg – Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

16.25-16.40 Diskusija i rešavanje izlaznog testa

16.40-17.00 Zaključci i zatvaranje sastanka