Sastanak SRBPRAS-a, 25.01.2019. godine, VMA

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da će se Skupština udruženja i KME u organizaciji SRBPRAS-a,  održati 25.01.2019. godine, sa početkom u 12 časova, u sali Naučnonastavnog veća (III etaža) Vojnomedicinske akademije.

Program:

12.00 – pozdravna reč predsednika Udruženja, prof. dr Nenada Stepića

12.00 – 12.40 –  aktuelnosti u vezi organizacije podpredsedništva/upravnog odbora udruženja

12.40 – 12.50 – Faringoplastika po Rosenthal-u,
                         prof. dr Jefta Kozarski, ass. dr sc. med. Saša Milićević (VMA)

12.50 – 13.00 – Trajni fileri – komplikacije i hirurško rešavanje komplikacija
                        Dr sci. med. Vesna Rakić („Estetika Rakić“)

 13.00 – 13.10 – Termin za prezentaciju sponzora

13.10 – 13.20 – Transpozicija tetiva za šaku kod lezije plexus brachialis-a, 16 godina nakon povrede – prikaz slučaja
                         dr Predrag Nedeljković (IOHB „Banjica“)

13.20– 13.30 – Moja prva specijalistička godina –
                         Dr Uroš Radivojčević (KC Kragujevac)

13.30 – 14.00 – Koktel