DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES, Novi Sad, 24-25. maj 2019. godine

DATUM ODRŽAVANJA

24-25. maj 2019.

MESTO ODRŽAVANJA

Rektortat Univerziteta u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1

21000 Novi Sad

ZVANIČNI JEZIK

Srpski, hrvatski i engleski.

AKREDITACIJA

Akreditacija kongresa kod Zdravstvenog saveta Srbije je u toku.

KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi: za lekare 15.000 RSD, za lekare na specijalizaciji
7.500 RSD, za članove Senološkog udruženja Srbije 10.000 RSD.

SMEŠTAJ

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelima Prezident, Park,
Centar,Veliki i Sheraton. Na Vaš zahtev možemo pripremiti i posebne
ponude za smeštaj u drugim hotelima.

VAŽNI DATUMI

20. april 2019. – rok za prijem sažetaka
27. april 2019. – rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu
prezentovanja rada
03. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa
prihvaćenim radom
10. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez
rada

REGISTRACIJA UČEŠĆA I SMEŠTAJA

Registracija učešća, rezervacija smeštaja i ostale informacije
dostupne su na sledećem linku DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES. [1]

VAŽNE ADRESE

ORGANIZATOR KONGRESA

SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE

Put doktora Goldmana 4

21208 Sremska Kamenica

telefon: +381 (21) 480 5613

e-mail: kongres@senologija.rs

web: senologija.org

IZVRŠNI ORGANIZATOR

SMART INTERNATIONAL DOO

PJ AGENCIJA SMART TRAVEL

Svetog Save 43/I, 11000 Beograd

t: +381 (11) 308 66 94

e-mail: office@smart-travel.rs

web: www.smart-travel.rs [2]

Links:
——
[1] http://www.smart-travel.rs/packages/drugi-srpski-senoloski-kongres.
[2] http://www.smart-travel.rs