30. Sastanak EURAPS-a, 22-25.05.2019. godine, Helsinki, Finska

30th EURAPS Annual Meeting 

8th EURAPS Research Council 22/25 May 2019
Helsinki, Finland

REGISTRATION INFO

Dear All,

We would like to inform you that registrations for the upcoming EURAPS Annual Meeting and EURAPS Research Council, to be held in Helsinki on 22-25 May 2019, are now open.

Please remember to take the advantage of the combined discounted fee to have access to both Research Council and EURAPS Meeting and do not forget to submit your abstract on time as the deadline for abstract submission, December 1st, is coming up quickly.

Please do not hesitate to contact us should you have any queries.

Kind regards,

EURAPS Central Office

IV kongres za lečenje rana sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Pacijent u fokusu – holistički pristup u lečenju rana”

IV kongres za lečenje rana sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Pacijent u fokusu – holistički pristup u lečenju rana” održaće se 14-15. decembra 2018. godine, u Beogradu, u hotelu Hyatt Regency.

Na kongresu će biti obuhvaćene sve najvažnije i aktuelne teme:

 • Venski ulkus
 • Arterijska ulceracija
 • Dijabetesno stopalo
 • Dekubitalne rane
 • Opekotine
 • Atipične rane
 • Patofiziologija hronične rane
 • Infekcija hronične rane
 • Mikrobiologija i epidemiologija hronične rane
 • Nove tehnologije u lečenju hroničnih rana
 • Pacijent – deo tima za lečenje hroničnih rana
 • Uloga zdravstvenog sistema u lečenju hroničnih rana

Više informacija na internet sajtu: https://www.udruzenjezalecenjerana.org

Prvi stručni sastanak Sekcije za hirurgiju šake SLD-a

Prvi stručni sastanak Sekcije za hirurgiju šake Srpskog lekarskog društva će se održati 16.11.2018. godine, u prostorijama Srpskog lekarskog društva, ulica Džordža Vašingtona 19, u Beogradu, sa početkom u 13h.

Teme sastanka su:

 • Istorijat hirurgije šake (Željko Ćurčić),
 • Inicijalni hirurški tretman kompleksnih povreda šake (Nikola Ostojić),
 • Veliki Švanom n. medianus-a u distalnoj trećini podlaktice – prikaz slučaja (Dejan Vulović),
 • Savremeni principi sekundarnih rekonstrukcija fleksornih tetiva [ake (Mladen Jovanović),
 • Hirurško lečenje reumatskih bolesti šake – savremeni principi (Predrag Kovačević).