OBAVEŠTENJE

Dve godine od dobijanja ponude izdavačke kuće Springer za objavljivanjem knjige iz oblasti dečje plastične hirurgije, u junu 2017. godine zvanično je objavljena knjiga pod nazivom „Pediatric and adolescent plastic surgery for the clinician“ čiji su autori Aleksandar M. Vlahović i Emir Q. Haxhija.

Aleksandar Vlahović je specijalista dečje i plastične i rekonstruktivne hirurgije, klinički asistent u nastavnoj bazi Instituta za zdravstvenu zaštu majke i deteta Republike Srbije, a dr Emir Haxhija je dečji hirurg Univerzitetske dečje bolnice LKH Univerziteta u Gracu (Landeskrankenhaus-Universitätsklinikum Graz), u Austriji.

Knjiga ima 218 stranica i 144  ilustracije i pored uvoda ima 14 poglavlja u kojima se obrađuje kompletna patologija iz oblasti dečje plastične hirurgije.

Knjiga ima veliki značaj  za lekare različitih specijalnosti koji su direktno ili inderektno uključeni u lečenje dece i adolescenata iz oblasti dečje plastične hirurgije, kao i činjenicu da je broj ovakvih publikacija na našim prostorima veoma mali.

Promocija knjige je planirana za 4. oktobar u 12 časova na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.