IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Dr Violeta Skorobać Ašanin

specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

(1970 – 2020)

Dr Violeta je bila dugogodišnji član SRBPRAS-a, od njegovog osnivanja, vlasnica Specijalne bolnice „Diona“, predsednik Udruženja estetskih plastičnih hirurga Srbije (SRBSAPS) i uspešan specijalista iz domena estetske hirurgije.

MotivaEDGE Webinar

Linkovi za prijavljivanje na besplatne Webinar-e:

Prvi Webinar, 01.04.2020. godine: https://app.livestorm.co/lipocube/regenerative-therapies-master-course

Ostali Motivini Webinar-i održavaće se na svake 2 nedelje počevši od datuma 09.04.2020. godine.

Više informacija na: https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg30.jsp&referrer=&eventid=2232315&sessionid=1&key=A87875C25A0AA14EC53199D74725601D&regTag=&sourcepage=register


KME decembar 2019

Drage koleginice i kolege,

U decembru 2019 će biti održane još dve KME akreditovane od strane SRBPRAS-a, a u organizaciji Mentor Mediexpert-a i IOHB Banjica.

Dana 07. Decembra 2019 održaće se Mentor Mediexpert Međunarodni simpozijum, pod nazivom

‘’Surgical Excellence Symposium – Serbia’’

Hotel Zira, Ruzveltova 35, Beograd, sa početkom u 09.30 časova (detaljna agenda u prilogu).

Simpozijum je akreditovan od strane ZSS pod brojem A-1- 2838/19, za lekare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, hirurge, onkologe i anesteziologe, sa 10 bodova za predavače i 6 bodova za slušaoce.

Dana 14.decembra 2019. održaće se Nacionalni kurs I kategorije, pod nazivom

‘’Savremeni pristup hirurškom lečenju DRUJ-a i akutnih perilunatnih dislokacija ručja’’

IOHB Banjica, Mihaila Avramovića 28, Beograd, sa početkom u 12 časova (detaljna agenda u prilogu).

Kurs je akreditovan od strane ZSS pod brojem A-1-2437/19, za lekare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ortopede, fizijatre i radiologe, sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike.

Članovi udruženja će za vreme susreta u IOHB Banjica biti u prilici da preuzmu svoje sertifikate za 2019. godinu.

11. kongres SDMC, 20. i 21. jun, Beograd

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da će se 20. i 21. juna 2019. godine, u Beogradu, održati 11. kongres SDMC, u organizaciji Nj. K. V. princeze Katarine. U okviru kongresa održaće se sesija o transplantaciji kose, sa eminentnim stranim predavačima, kao i sesija o anti-aging medicini. Konferencija se održava u hotelu Hilton u Beogradu, a sesija o alopeciji i transplantaciji kose zakazana je za četvrtak, 20. jun 2019. godine od 15:50 do 17:50h. Učešće na konferenciji je besplatno, a učesnici mogu dobiti 10 KME poena. Registracija se može obaviti na web adresi: www.sdm.rs .U prilogu se nalazi program kongresa.

Predavanje prof. dr Daniela Webera (Univerzitetska dečja bolnica u Cirihu) u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, 23. i 24. maj 2019. godine

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da će 23. i 24. maja 2019. godine gost Klinike za dečju hirurgiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije biti prof. dr Daniel Weber, dečji plastični hirurg i načelnik odeljenja za hirurgiju šake Univerzitetske dečje bolnice u Cirihu. Prof. dr Daniel Weber će u okviru svoje posete Institutu 23. maja 2019. godine održati predavanje pod nazivom „Congenital thumb conditions: Assessment and reconstruction“, a 24. maja 2019. godine, sa timom dečjih plastičnih hirurga iz Instituta, uraditi operaciju rekonstrukcije palca – „policizaciju“.

Predavanje će se održati 23. maja 2019. godine u amfiteatru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, sa početkom u 14h.

Ass. dr sc. med. Đorđe Kravljanac, upravnik Klinike za dečju hirurgiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

Promocija Nacionalnog vodiča za melanom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 16.4.2019. godine od 12 časova, VMA

Promocija Nacionalnog vodiča za melanom Ministarstva zdravlja Republike Srbije biće održana 16. aprila 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u Amfiteatru Vojnomedicinske akademije (IV sprat), u organizaciji Intersekcijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog drušva i Akademije SLD-a.

Program simpozijuma:

Moderatori sastanka: prof. dr Marijan Novaković, prof. dr Radan Džodić, prof. dr Vicko Ferenc, prof. dr Nada Babović, prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

12.05 Uvodna reč i ulazni test

12.05-12.15 Epidemiologija melanoma – dr Snežana Živković Perišić

12.15-12.25 Primarna prevencija melanoma: strategije i preporuke – Doc. dr Dušan Škiljević

12.25-12.35 Sekundarna prevencija melanoma: dermoskopija – Doc. dr Danica Tiodorović

12.35-12.45 Sekundarna prevencija: populacioni skrining i rizične grupe – Ass. dr Tatjana Roš

12.45-12.55 Hirurgija primarnog melanoma – Doc. dr Jelena Jeremić

12.55-13.05Elementi histopatološkog nalaza primarnog melanoma i biopsije limfnog čvora stražara – Prof. dr Dimitrije Brašanac

13.05-13.15 Biopsija limfnog čvora stražara – preporuke –nacionalni vodič – Doc. dr Goran Šijan

13.15-13.25 Disekcija limfnog basena posle biopsije pozitivnog limfnog čvora stražara? – dr Milica Rajović

13.25-13.35 Hirurgija regionalnih i udaljenih metastaza melanoma – Ass. dr Marko Buta

13.35-13.45 Hirurgija mukoznih melanomа glave i vrata – Prof. dr Srboljub Stošić

13.45-13.55 Hirurgija mukoznih melanoma ano-uro-genitalne regije – Doc. dr Ivan Marković

13.55-14.05 Melanom oka: dijagnostika i praćenje -Prof. dr Anica Bobić Radovanović

14.05-15.00 PAUZA ZA RUČAK

15.00-15.10 Inicijalne dijagnostičke procedure i praćenje pacijenata obolelih od melanoma – Prof. dr Željko Mijušković

15.10-15.20 Adjuvantna terapija melanoma – Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

15.20-15.30 Sistemska terapija melanoma: imunoterapija-Doc. dr Borislava Nikolin

15.30-15.40 Sistemska terapija melanoma: target terapija i algoritmi terapije- Prof. dr Nada Babović

15.40-15.50 Sistemska terapija retkih oblika melanoma – Prof. dr Svetislav Vrbić

15.50-16.00 Neželjeni efekti terapije melanoma – algoritmi lečenja – dr Ana Žilić

16.00-16.10 Terapija CNS metastaza: stereotaksna radiohirurgija – Mr sc. med. Biljana Šeha

16.10-16.20 Terapija CNS metastaza: hirurgija i praćenje pacijenata -Prof. dr Danica Grujičić

16.20-16.25 Registar za melanom i EuMelaReg – Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

16.25-16.40 Diskusija i rešavanje izlaznog testa

16.40-17.00 Zaključci i zatvaranje sastanka

DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES, Novi Sad, 24-25. maj 2019. godine

DATUM ODRŽAVANJA

24-25. maj 2019.

MESTO ODRŽAVANJA

Rektortat Univerziteta u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1

21000 Novi Sad

ZVANIČNI JEZIK

Srpski, hrvatski i engleski.

AKREDITACIJA

Akreditacija kongresa kod Zdravstvenog saveta Srbije je u toku.

KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi: za lekare 15.000 RSD, za lekare na specijalizaciji
7.500 RSD, za članove Senološkog udruženja Srbije 10.000 RSD.

SMEŠTAJ

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelima Prezident, Park,
Centar,Veliki i Sheraton. Na Vaš zahtev možemo pripremiti i posebne
ponude za smeštaj u drugim hotelima.

VAŽNI DATUMI

20. april 2019. – rok za prijem sažetaka
27. april 2019. – rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu
prezentovanja rada
03. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa
prihvaćenim radom
10. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez
rada

REGISTRACIJA UČEŠĆA I SMEŠTAJA

Registracija učešća, rezervacija smeštaja i ostale informacije
dostupne su na sledećem linku DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES. [1]

VAŽNE ADRESE

ORGANIZATOR KONGRESA

SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE

Put doktora Goldmana 4

21208 Sremska Kamenica

telefon: +381 (21) 480 5613

e-mail: kongres@senologija.rs

web: senologija.org

IZVRŠNI ORGANIZATOR

SMART INTERNATIONAL DOO

PJ AGENCIJA SMART TRAVEL

Svetog Save 43/I, 11000 Beograd

t: +381 (11) 308 66 94

e-mail: office@smart-travel.rs

web: www.smart-travel.rs [2]

Links:
——
[1] http://www.smart-travel.rs/packages/drugi-srpski-senoloski-kongres.
[2] http://www.smart-travel.rs

Sastanak SRBPRAS-a, 25.01.2019. godine, VMA

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da će se Skupština udruženja i KME u organizaciji SRBPRAS-a,  održati 25.01.2019. godine, sa početkom u 12 časova, u sali Naučnonastavnog veća (III etaža) Vojnomedicinske akademije.

Program:

12.00 – pozdravna reč predsednika Udruženja, prof. dr Nenada Stepića

12.00 – 12.40 –  aktuelnosti u vezi organizacije podpredsedništva/upravnog odbora udruženja

12.40 – 12.50 – Faringoplastika po Rosenthal-u,
                         prof. dr Jefta Kozarski, ass. dr sc. med. Saša Milićević (VMA)

12.50 – 13.00 – Trajni fileri – komplikacije i hirurško rešavanje komplikacija
                        Dr sci. med. Vesna Rakić („Estetika Rakić“)

 13.00 – 13.10 – Termin za prezentaciju sponzora

13.10 – 13.20 – Transpozicija tetiva za šaku kod lezije plexus brachialis-a, 16 godina nakon povrede – prikaz slučaja
                         dr Predrag Nedeljković (IOHB „Banjica“)

13.20– 13.30 – Moja prva specijalistička godina –
                         Dr Uroš Radivojčević (KC Kragujevac)

13.30 – 14.00 – Koktel