Vampire Facelift i regenerativna medicina

Dr Charles Runles je internista i kozmetički dermatolog, začetnik tretmana Vampire facelift. Predsednik je udruženja American Cosmetic Cellular Medicine Association. Bavi se primenom autolognih terapija u estetskoj medicini. Tretman koji primenjuje Dr Runles pod nazivom Vampire facelift podrazumeva upotrebu autolognog PRP- a adekvatnih performansi, a zatim koristeći specijalne tehnike sa mikro – iglama vraća plazmu bogatu trombocitima u kožu lica. Vraćanje sopstvene krvi tj. sopstvenih faktora rasta u lice stimuliše ćelije kože što dovodi do podmađivanja kože i njenog mladalačkog izgleda.

Kroz aktualna i interesantna predavanja i radne Hands on module koji će biti prezentovani od strane vodećih domaćih stručnjaka, učesnicima će biti omogućeno usvajanje novih znanja u ovoj grani estetske medicine.

Svi učesnici workshop-a će dobiti sertifikat od American Cosmetic Cellular Medicine Association što im omogućava da primenjuju Vampire facelift u svojim ordinacijama i da koriste naziv Vampire face lift u svom radu.

Uz sertifikat se dobija besplatna članarina od strane American Cosmetic Cellular Medicine Association u trajanju od tri meseca.

U prilogu Vam dostavljamo Prvo obaveštenje i PROGRAM i Registracioni formular.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

ARIA Conference & Events d.o.o.
Karadjordjev trg 34, 11080 Zemun
Tel. +381 11 2600.978
Fax. +381 11 2604.590
E-mail. office@aria.co.rs