Prvi stručni sastanak Sekcije za hirurgiju šake SLD-a

Prvi stručni sastanak Sekcije za hirurgiju šake Srpskog lekarskog društva će se održati 16.11.2018. godine, u prostorijama Srpskog lekarskog društva, ulica Džordža Vašingtona 19, u Beogradu, sa početkom u 13h.

Teme sastanka su:

  • Istorijat hirurgije šake (Željko Ćurčić),
  • Inicijalni hirurški tretman kompleksnih povreda šake (Nikola Ostojić),
  • Veliki Švanom n. medianus-a u distalnoj trećini podlaktice – prikaz slučaja (Dejan Vulović),
  • Savremeni principi sekundarnih rekonstrukcija fleksornih tetiva [ake (Mladen Jovanović),
  • Hirurško lečenje reumatskih bolesti šake – savremeni principi (Predrag Kovačević).