Prvi srpski senološki kongres – Novi Sad, 31. mart – 01. april

PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES
Novi Sad, 31. mart – 01. april 2017.

DATUM ODRŽAVANJA
31. mart – 01. april 2017.

MESTO ODRŽAVANJA

Rektorat Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1
21 000 Novi Sad

ZVANIČNI JEZIK
Srpski, hrvatski i engleski.

ROK ZA PRIJEM SAŽETAKA
20. februar 2017. godine

Uputstvo za pisanje sažetaka nalazi se na internet stranicama
senologija.org i www.smart-travel.rs [1].

AKREDITACIJA

Kongres je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni
kongres sa međunarodnim učešćem.

BROJ ODLUKE: 153-02-3989/2016-01, pod evidencionim brojem A-1-2879/16.

BROJ BODOVA: 13 za predavača, 8 za pasivno učešće, 11 za usmenu
prezentaciju, 9 za poster prezentaciju.

KOTIZACIJA

Kotizacija za lekare iznosi 15.000 RSD, za članove Senološkog
udruženja Srbije 10.000 RSD.

SMEŠTAJ

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelima Park, Centar, Putnik i
Veliki. Na Vaš zahtev možemo pripremiti i posebne ponude za smeštaj u
drugim hotelima.

REGISTRACIJA UČEŠĆA I SMEŠTAJA

Forma za on-line registraciju učešća i rezervaciju smeštaja je
dostupna na sledećem linku: PRIJAVA [2]

VAŽNE ADRESE

ORGANIZATOR KONGRESA

SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE
Put doktora Goldmana 4
21208 Sremska Kamenica
telefon: +381 21 480 5613
e-mail: kongres@senologija.rs
web: senologija.org

IZVRŠNI ORGANIZATOR

SMART INTERNATIONAL DOO
PJ AGENCIJA SMART TRAVEL
Svetog Save 43/I, 11000 Beograd
t: +381 (11) 308 66 94
e-mail: office@smart-travel.rs
web: www.smart-travel.rs [1]