Novosti

IV kongres za lečenje rana sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Pacijent u fokusu – holistički pristup u lečenju rana”

IV kongres za lečenje rana sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Pacijent u fokusu – holistički pristup u lečenju rana” održaće se 14-15. decembra 2018. godine, u Beogradu, u hotelu Hyatt Regency.

Na kongresu će biti obuhvaćene sve najvažnije i aktuelne teme:

 • Venski ulkus
 • Arterijska ulceracija
 • Dijabetesno stopalo
 • Dekubitalne rane
 • Opekotine
 • Atipične rane
 • Patofiziologija hronične rane
 • Infekcija hronične rane
 • Mikrobiologija i epidemiologija hronične rane
 • Nove tehnologije u lečenju hroničnih rana
 • Pacijent – deo tima za lečenje hroničnih rana
 • Uloga zdravstvenog sistema u lečenju hroničnih rana

Više informacija na internet sajtu: https://www.udruzenjezalecenjerana.org

Prvi stručni sastanak Sekcije za hirurgiju šake SLD-a

Prvi stručni sastanak Sekcije za hirurgiju šake Srpskog lekarskog društva će se održati 16.11.2018. godine, u prostorijama Srpskog lekarskog društva, ulica Džordža Vašingtona 19, u Beogradu, sa početkom u 13h.

Teme sastanka su:

 • Istorijat hirurgije šake (Željko Ćurčić),
 • Inicijalni hirurški tretman kompleksnih povreda šake (Nikola Ostojić),
 • Veliki Švanom n. medianus-a u distalnoj trećini podlaktice – prikaz slučaja (Dejan Vulović),
 • Savremeni principi sekundarnih rekonstrukcija fleksornih tetiva [ake (Mladen Jovanović),
 • Hirurško lečenje reumatskih bolesti šake – savremeni principi (Predrag Kovačević).