Spisak članova SRBPRAS-a za 2016 godinu

AĆIMOVIĆ GORDANA goca.acimovic1771@gmail.com
ALEKSIĆ VESNA dr.vesna.aleksic@gmail.com
ANĐELKOV KATARINA kandjelkov@hotmail.com
ANIČIĆ VLADIMIR vladaanicic69@gmail.com
ARSIĆ VELIŠA vjsarsic@gmail.com
AZANJAC GORAN gazanjac@gmail.com
BALKOVIĆ MARIJA m.balkovic@yahoo.com
BANDIĆ JADRAN
BAROŠ NIKOLA drnikolabaros@gmail.com
BAŠČAREVIĆ VIOLETA violetabascarevic@gmail.com
BOGDANOVIĆ SLOBODAN banebogd@gmail.com
BOGDANOVIĆ SVETLANA sbogdanovic@sbb.rs
CIBULIĆ LETICA
COLIĆ MIODRAG drcolic@eunet.rs
CVETANOVIĆ SRĐAN
ĆURČIĆ ŽELJKO zeljkocurcic@hotmail.com
DERENTIĆ ZORAN
DOBOVŠEK ALENKA alenkadobovsek@gmail.com
DUŠANOVIĆ ALEKSANDAR aleksandar.dusanovic@gmail.com
DUBLJEVIĆ NOVICA artlinea@open.telekom.rs
ĐORĐEVIĆ BOBAN bobandjordjevic68@gmail.com
ĐORĐEVIĆ GORAN djdrgoran@yahoo.co.uk
ĐORĐEVIĆ OLIVERA odordev@Eunet.rs
ĐUKNIĆ NEBOJŠA
ĐURIĆ SANJA CVJETKOVIĆ kranjslovenia@yahoo.com
ĐUROVIĆ GORAN
FILIPOVIĆ MILAN milan.filipovic@sbb.rs
GAĆEŠA GORAN gorangacesa@yahoo.com
GAĆEŠA MILICA bebagaleb@gmail.com
GAČEVIĆ MILOMIR milomir.gacevic@gmail.com
GAČEVIĆ MILOŠ milosgmb@yahoo.com
GEORGIJEV IGOR igor.georgiev11@gmail.com
GRUJIĆ LJUBIŠA
JANJIĆ ZLATA zladjoja1@eunet.rs

 

JANKOVIĆ IRENA irenajankovic1410@gmaiol.com
JEFTIĆ OLIVER dr.oliver.oldtimer@gmail.com
JEREMIĆ JELENA jeremicj@hotmail.com
JEREMIĆ PAVLE
JEREMIĆ SLAVICA slavicajeremic@yahoo.com
JOVANOVIĆ GORAN grnjvnvc@gmail.com
JOVANOVIĆ MILAN aes.surg@eunet.rs
JOVANOVIĆ MLADEN mladenivesna.jov@gmail.com
JOVANOVIĆ ZORAN dr.jovanovic@beotel.rs
JOVIĆ MARKO markojović01@yahoo.com
KANTAR ELENA Elena.kantar@gmail.com
KOJIĆ SINIŠA sinisakojicmd@gmail.com
KOMARČEVIĆ ALEKSANDAR aleksandarkomarcevic@gmail.com
KONČAR JOVANA Jovanakoncar82@gmail.com
KOSOVAC OLIVERA Oliverakosovac66@yahoo.com
KOVAČEVIĆ PREDRAG tpkovecevic@eunet.rs
KOZARSKI JEFTA jeftakozarski@yahoo.com
KRAVLJANAC ĐORĐE
KRSTIĆ VLADISLAV drkrle@hotmail.com
KRTINIĆ RAPAJIĆ SNEŽANA rapaics@yahoo.com
KRUPEŽ MAGDALENA
KUKA GORANA gorana.kuka@me.com
LALKOVIĆ MIKICA drlalkovic@gmail.com
LAVRINJENKO DENIS denis_lavrinjenko@yahoo.com
LAZOVIĆ GORAN
LEPOJEVIĆ SUNČICA
LJUBIŠIĆ ZORANA zorana_ljubisic@yahoo.com
MALJKOVIĆ IGOR igormaljkovic@yahoo.com
MARINKOVIĆ MARIJA mmarinkovic.marija@gmail.com
MATEJIN PEĐA matejin@sbb.rs
MATIJAŠEVIĆ DRAGO drmdrago@gmail.com
MIHOLČIĆ DEJAN
MILETIĆ SNEŽANA
MILIĆEVIĆ SAŠA
MILUTINOVIĆ DEJAN milutinovicdejan@gmail.com
MILIVOJEVIĆ DRAGAN drmilivojevic@stmedica.com
MILOJEVIĆ BRANKICA brankica.milojevic@gmail.com
MILOSAVLJEVIĆ NEBOJŠA Nim032@eunet.rs
MILOŠEVIĆ BOJAN drboki@hotmail.com
MIŠELJIĆ SAŠA sasamiseljic@yahoo.com
MOMČILOVIĆ DRAGAN
MUZIKRAVIĆ MOMIR
NEDELJKOVIĆ PREDRAG nedeljkovicpredrag@gmail.com
NESTOROVIĆ SLOBODAN
NIKOLIĆ JELENA jelenica.nikolic@gmail.com
NIKOLIĆ MARINA minanikolic98@gmail.com
NIKOLIĆ ŽIVANOVIĆ MAJA Makinik1@yahoo.com
NOVAKOVIĆ DEJAN dekinova@eunet.rs
NOVAKOVIĆ MARIJAN novakmar@eunet.rs
NOVKOVIĆ MILIJANKA
OBRADOVIĆ-TOMAŠEV MILANA Milana.obradovic@yahoo.com

 

OSTOJIĆ NIKOLA nikolaprs@gmail.com
PAJEVIĆ LAZAR
PANĐAITAN SIMON spandjaitan@gmail.com
PANFILOV DIMITRIJE panfilov@clinicolymp.com
PARAVINA JADRANKA jparavina@gmail.com
PARTONJIĆ LAZOVIĆ OLIVERA
PAUNKOVIĆ LJILJANA rebekalek@yahoo.com
PAVLOVIĆ DRAGOMIR dragomirpavl@yahoo.com
PEĆANAC MARIJA marion.pec@gmail.com
PETROVIĆ TAMARA
PIŠČEVIĆ BRANISLAV drpiscevic@yahoo.com
POPOVIĆ ALEKSANDRA
POPOVIĆ NATAŠA natasa.dr@gmail.com
PURANOVIĆ NEDELJKA
RADMANOVIĆ BRANKA branka.radmanovic@gmail.com
RADOVIĆ TATJANA doctanja8@gmail.com.
RAJOVIĆ MILICA Milica_rajovic@yahoo.com
RAKIĆ VESNA rakicdrvesna@gmail.com
RASPOPOVIĆ VOJISLAV vaksa@eunet.rs
RIBNIKAR VLADISLAV Ribnikar.vladislav@gmail.com
SEKULOVIĆ LJILJANA savasurg@gmail.com
SIMIĆ RADOJE simicradoje@yahoo.com
SKOROBAĆ VIOLETA hospital@diona.co.rs,
SMILJANIĆ IGOR drigorsmiljanic@gmail.com
SRETENOVIĆ NENAD sretne@gmail.com
STANKOVIĆ GORAN stasa995@gmail.com
STARČEVIĆ SLAĐANA zistj1lom@open.telekom.rs
STEGIĆ BILJANA
STEPIĆ NENAD info@drstepic.com
STEVANOVIĆ GORAN gste66@yahoo.com
STOILJKOVIĆ DANILO
STOJIČIĆ MILAN Sumach3@sbb.rs
STRAJNIĆ DUŠANKA
STOJILJKOVIĆ VLADIMIR dr.stojiljkovic@yahoo.com
ŠIJAK DUŠICA
ŠIJAN GORAN goransijan@ptt.rs
ŠIJAN NINA
ŠKRBIĆ SANJA Sanjaskrbic021@gmail.com
ŠUKRIJA JELENA
ŠULOVIĆ NATAŠA
TEPAVČEVIĆ BRANKICA
ĆERTIĆ BILJANA BILJA.CERTIC@GMAIL.COM
TODOROVIĆ DRAGAN
UROŠEVIĆ ALEKSANDAR dr.aleksandar.urosevic@gmail.com
VESANOVIĆ SVETLANA vesanovicdrs@beotel.net
VLAHOVIĆ ALEKSANDAR aleksandarvlahovic@yahoo.com
VOŠTINIĆ SNEŽANA
VUKOSAVLJEVIĆ SAŠA
VUČIĆ VESNA vujeve@gmail.com
VULOVIĆ DEJAN dejanavu@eunet.rs
ŽUNIĆ VERA

Postanite Član Udruženja

Za prijem u Udruženje, potrebno je poslati sledeću dokumentaciju na mail info@srbpras.rs

1. Molbu za prijem u članstvo, sa CV-jem
2. Fotokopiju Licence LK Srbije
3. Fotokopiju diplome o položenom specijlističkom ispitu.