IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Dr Nikola Maraš

specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

(1952 – 2021)

Dr Nikola Maraš je rođen 1952. godine u Kragujevcu, a specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije završio je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Bio je član udruženja hirurga plastičara od njegovog osnivanja. Njegov doprinos razvoju estetske hirurgije je prepoznatljiv u celom regionu.

Dr Nikola Maraš (1952 – 2021)