Novi Sad 4.11.2017 Obaveštenje

Anouncement and agenda for 4th of November 2017

‘’Curent concept in breast surgery’’

Promotion of  Professor Fabio Santanelli di Pomeo in visiting professor at the Medical Faculty in Novi Sad within the Regular Annual Professional Meeting of the National Serbian Society for Plastic, Reconstructive and Aesthetic surgery, SRBPRAS and promotion of SRBPRAS Honoray membership.

Venue: Amphitheater I or II Medical Faculty in Novi Sad,HajdukVeljkova 3.

10.00 – 10-15h: Welcome speech

                           Prof. Dr.Marijan  Novaković

                           Prof. Dr. Zlata  Janjic

                           Prof. Dr. Goran  Stojiljkovic

10.15 – 11.15h: 

                           Official inaugural lecture – a review of my scientific activity since

                           the beginning of my carrier

                           Visiting Professor Fabio Santanelli di Pompeo

11.15 – 11.30h: Malignant tumors of the breast in Vojvodina

                          Doc. Dr. Vicko Ferenc

11.30 – 12.15h:  Autologus Breast Reconstruction

                          Professor Fabio Santanelli di Pompeo

12.15 – 12.45h: Coffee break

12.45 – 13.30h:  Breast augmentation of the future of nanotechnologies

                           Professor Fabio Santanelli di Pompeo

13.30 – 13.45h: History of reconstructive breast surgery

                           Doc. Dr. Mladen Jovanović

13.45-14.30h: Current trends on etiopathogenesis of ALCL

                        Professor Fabio Santanelli di Pompeo

14.30h: Cocktail

The international first class course / symposium has been accredited by the Health Council of Serbia with a  14 CME points for lecturers and 7 CME points for participants. Registration number  is A-1-1732/17 and it is accredited for doctors, surgeons, oncologists, anesthesiologists, pathologists,  radiologists and radial oncologists.

POGLEDAJTE CV PREDAVAČA Fabio Santanelli-a 

OBAVEŠTENJE

Dve godine od dobijanja ponude izdavačke kuće Springer za objavljivanjem knjige iz oblasti dečje plastične hirurgije, u junu 2017. godine zvanično je objavljena knjiga pod nazivom „Pediatric and adolescent plastic surgery for the clinician“ čiji su autori Aleksandar M. Vlahović i Emir Q. Haxhija.

Aleksandar Vlahović je specijalista dečje i plastične i rekonstruktivne hirurgije, klinički asistent u nastavnoj bazi Instituta za zdravstvenu zaštu majke i deteta Republike Srbije, a dr Emir Haxhija je dečji hirurg Univerzitetske dečje bolnice LKH Univerziteta u Gracu (Landeskrankenhaus-Universitätsklinikum Graz), u Austriji.

Knjiga ima 218 stranica i 144  ilustracije i pored uvoda ima 14 poglavlja u kojima se obrađuje kompletna patologija iz oblasti dečje plastične hirurgije.

Knjiga ima veliki značaj  za lekare različitih specijalnosti koji su direktno ili inderektno uključeni u lečenje dece i adolescenata iz oblasti dečje plastične hirurgije, kao i činjenicu da je broj ovakvih publikacija na našim prostorima veoma mali.

Promocija knjige je planirana za 4. oktobar u 12 časova na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Prvi srpski senološki kongres – Novi Sad, 31. mart – 01. april

PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES
Novi Sad, 31. mart – 01. april 2017.

DATUM ODRŽAVANJA
31. mart – 01. april 2017.

MESTO ODRŽAVANJA

Rektorat Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1
21 000 Novi Sad

ZVANIČNI JEZIK
Srpski, hrvatski i engleski.

ROK ZA PRIJEM SAŽETAKA
20. februar 2017. godine

Uputstvo za pisanje sažetaka nalazi se na internet stranicama
senologija.org i www.smart-travel.rs [1].

AKREDITACIJA

Kongres je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni
kongres sa međunarodnim učešćem.

BROJ ODLUKE: 153-02-3989/2016-01, pod evidencionim brojem A-1-2879/16.

BROJ BODOVA: 13 za predavača, 8 za pasivno učešće, 11 za usmenu
prezentaciju, 9 za poster prezentaciju.

KOTIZACIJA

Kotizacija za lekare iznosi 15.000 RSD, za članove Senološkog
udruženja Srbije 10.000 RSD.

SMEŠTAJ

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelima Park, Centar, Putnik i
Veliki. Na Vaš zahtev možemo pripremiti i posebne ponude za smeštaj u
drugim hotelima.

REGISTRACIJA UČEŠĆA I SMEŠTAJA

Forma za on-line registraciju učešća i rezervaciju smeštaja je
dostupna na sledećem linku: PRIJAVA [2]

VAŽNE ADRESE

ORGANIZATOR KONGRESA

SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE
Put doktora Goldmana 4
21208 Sremska Kamenica
telefon: +381 21 480 5613
e-mail: kongres@senologija.rs
web: senologija.org

IZVRŠNI ORGANIZATOR

SMART INTERNATIONAL DOO
PJ AGENCIJA SMART TRAVEL
Svetog Save 43/I, 11000 Beograd
t: +381 (11) 308 66 94
e-mail: office@smart-travel.rs
web: www.smart-travel.rs [1]

Vampire Facelift i regenerativna medicina

Dr Charles Runles je internista i kozmetički dermatolog, začetnik tretmana Vampire facelift. Predsednik je udruženja American Cosmetic Cellular Medicine Association. Bavi se primenom autolognih terapija u estetskoj medicini. Tretman koji primenjuje Dr Runles pod nazivom Vampire facelift podrazumeva upotrebu autolognog PRP- a adekvatnih performansi, a zatim koristeći specijalne tehnike sa mikro – iglama vraća plazmu bogatu trombocitima u kožu lica. Vraćanje sopstvene krvi tj. sopstvenih faktora rasta u lice stimuliše ćelije kože što dovodi do podmađivanja kože i njenog mladalačkog izgleda.

Kroz aktualna i interesantna predavanja i radne Hands on module koji će biti prezentovani od strane vodećih domaćih stručnjaka, učesnicima će biti omogućeno usvajanje novih znanja u ovoj grani estetske medicine.

Svi učesnici workshop-a će dobiti sertifikat od American Cosmetic Cellular Medicine Association što im omogućava da primenjuju Vampire facelift u svojim ordinacijama i da koriste naziv Vampire face lift u svom radu.

Uz sertifikat se dobija besplatna članarina od strane American Cosmetic Cellular Medicine Association u trajanju od tri meseca.

U prilogu Vam dostavljamo Prvo obaveštenje i PROGRAM i Registracioni formular.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

ARIA Conference & Events d.o.o.
Karadjordjev trg 34, 11080 Zemun
Tel. +381 11 2600.978
Fax. +381 11 2604.590
E-mail. office@aria.co.rs

Estetska hirurgija i Antiaging procedure u privatnoj praksi

Poštovani članovi SRBPRAS-a,

obaveštavamo vas da će se redovni godišnji sastanak SRBPRAS-a, u vidu Nacionalnog simpozijuma, pod nazivom

Estetska hirurgija i Antiaging procedure u privatnoj praksi

održati dana 24.februara, sa početkom u 12 časova u sali hotela ‘’Falkensteiner’’, Bulevar Mihaila Pupina 10k, Beograd Simpozijum je akreditovan kao KME od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-2513/16, sa 8 bodova za predavače i 4 boda za pasivno učešće, za lekare, hirurge, dermatovenerologe, farmaceute I medicinske sestre.

Agenda:
12.00-12.15: Registracija učesnika
12.15-12.30: Rhinoplastica, Siniša KOjić
12.30-12.45: Asimetrija dojki, Ana Vilotijević
12.45-13.00: Anti-Aging procedure, Vladimir Stojiljković
13.00-13.15: Augmentaciona mamoplastika, Igor Maljković
13.15: Diskusija
13.30: Koktel

Srdačan pozdrav
Marijan Novaković

Workshop rekonstruktivne hirurgije Foca

Date and Venue
21. april 2017. year University Hospital Foca and School of Medicine, University of East Sarajevo

Invited lecturers
Prof. Milomir Ninkovic MD., PhD, Profesor of Plastic Surgery, Bogenhausen Hospital StKM, Technical University, Munich, Germany
Siniša Kojić MD., PhD., Associate Professor of Plastic Surgery, Varis Hospital , Belgrade, Serbia
Nikola Baroš MD, Head of Clinic for Plastic and Reconstructive Surgery, University Clinical Centre of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Dražan Erić MD., PhD., Associate Professor of Plastic Surgery, Head of Department for Plastic and Reconstructive Surgery, University Hospital Foča, Bosnia and Herzegovina

Agenda
08.00 – 13.00 Live Surgery – Department of Plastic and Reconstructive Surgery, University Hospital Foča

Operating room III, Prof. Milomir Ninkovic MD, PhD
-Second toe to hand transplantation
-Composite transplantation in finger reconstruction
-Brachial plexus palsy

School of Medicine, University of East Sarajevo
16.00 – 17.00 Lični doprinos u uviođenju novih operativnih zahvata u rekonstruktivnoj hirurgiji
Prof. Milomir Ninkovic MD, PhD
17.00 – 17.45 Breast assimmetry
Prof. Siniša Kojić MD., PhD

17.45 – 18.05 Secondary breast reconstruction
Dr Nikola Baroš

18.05 -18.25 Perforator flaps
Prof. Dražan Erić MD., PhD

18.25 – 19.00 Disscusion

Organization and detail
Society for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Republic of Srpska
Department of Plastic, Reconstructive, Hand and Burn Surgery, Academic Hospital Munich, Bogenhausen, Munich, Germany
University Hospital Foca, Department of plastic, reconstructive and hand surgery
School of Medicine, University of East Sarajevo
Association of Medical Doctors, Republic of Srpska

PROSLAVA 18 GODINA MELANOMA CENTRA KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA BEŽANIJSKA KOSA

PROSLAVA 18 GODINA MELANOMA CENTRA KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA BEŽANIJSKA KOSA I 61 GODINA KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA BEŽANIJSKA KOSA

koja će se održati dana subota 13.maja 2017 godine. u SVEČANOJ SALI REKTORATA ul. Studentski trg 1, sa početkom u 10h.

Proslava je podržana od strane AKADEMIJE MEDICINSKIH NAUKA SLDa, REKTORATA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA I MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU.

U okviru proslave će biti održan simpozijum o melanomu, sa temom: MELANOM-NEKAD I SAD.

Prisustvo je slobodno, kotizacije nema, broj bodova za slušaoce je 5 , a za predavače je 9.

Na simpozijumu će pristupno predavanje za titulu VISITING PROFESORA održati čuveni PROF. ALESSANDRO TESTORI,

Direktor hirurško dermatološko onkološke divizije Evropskog Instituta Onkologije u Milanu.
Autor u više od 196 naučnih radova sa globalnim impakt faktorom od preko 2000.
Organizator 38 naučnih kongresa i simpozijuma o melanomu.
Predsednik EORTC melanoma hirurške grupe.

With best regards,

Dejan Nikolic, MD,MSc,PhD,FACS
Member of Academy of medical sciences of Serbian Medical Society
Professor of Surgery
University of Belgrade, School of Medicine

Head of Specialized Oncology Polyclinic
Clinic of Oncology
University Medical Center Bezanijska Kosa
Bezanijska kosa bb, 11080 Belgrade
SERBIA