IV kongres za lečenje rana sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Pacijent u fokusu – holistički pristup u lečenju rana”

IV kongres za lečenje rana sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Pacijent u fokusu – holistički pristup u lečenju rana” održaće se 14-15. decembra 2018. godine, u Beogradu, u hotelu Hyatt Regency.

Na kongresu će biti obuhvaćene sve najvažnije i aktuelne teme:

 • Venski ulkus
 • Arterijska ulceracija
 • Dijabetesno stopalo
 • Dekubitalne rane
 • Opekotine
 • Atipične rane
 • Patofiziologija hronične rane
 • Infekcija hronične rane
 • Mikrobiologija i epidemiologija hronične rane
 • Nove tehnologije u lečenju hroničnih rana
 • Pacijent – deo tima za lečenje hroničnih rana
 • Uloga zdravstvenog sistema u lečenju hroničnih rana

Više informacija na internet sajtu: https://www.udruzenjezalecenjerana.org